Vážená Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.,
v máji 2019 som v duchu voluntarizmu realizoval veľký spotrebiteľský test dopravných tepien medzi Čiernou nad Tisou a Skalicou, pričom som využil aj cesty v správe BBRSC, a.s., konkrétne bola predmetom testu cesta č. 527. Dovoľte mi podeliť sa s mojimi zisteniami prostredníctvom tohto otvoreného listu. Verím, že tu uvedené informácie budú dostatočne konštruktívne, a že ich oceníte pri ďalšom skvalitňovaní vašich služieb.

Aj vďaka tejto reklame môžete čítať www.marki.sk

Ako som testoval?

Na test som použil cestný bicykel značky Credo, cestné ráfiky značky Shimano a cestné plášte značky Maxxis. Ako si môžete všimnúť, dôraz kladiem na slovo „cestný, cestná, cestné“, keďže objektom testu je cesta II. triedy č. 527, konkrétne jej úsek medzi Slovenskými Ďarmotami a hranicou s Nitrianskym samosprávnym krajom, resp. Šahami.

Priebeh testu na ceste č. 527

9. mája 2019 bol krásny upršaný deň, ako stvorený na cyklistickú vychádzku po cestu č. 527 zo Slovenských Ďarmot do Šiah. Žiaľ, už po pár metroch som svoje rozhodnutie trpko oľutoval. Keďže súbežne s cestou nie je vedená žiadna súvislá cyklotrasa, mal som sa so svojím bicyklom pohybovať po pravej krajnici. Hľadal som ja, hľadali aj ďalší dvaja cyklisti, no krajnicu sme nenašli. Ďalšou alternatívou pre cyklistov je podľa vyhlášky pravý okraj vozovky.

A tu narážame na merito veci, respektíve na hlboké výtlky. Tieto výtlky nie sú vybavené žiadnym systémom, ktorý by zabezpečoval odtok dažďovej vody, navyše na ceste vznikajú vzhľadom na vyjazdené koľaje súvislé vodné plochy, obecne nazývané tiež mláky. Za obcou Ipeľské Predmostie zadný ráfik na mojom bicykli silno interagoval na istý, vodou zaplavený a zle viditeľný výtlk pri pravom okraji vozovky. Interakcia bola tak silná, že na ráfiku vznikla preliačina, pričom jeho tvar bol mierne upravený z podoby kruhu do mierneho oválu, navyše s bočným vybočením. Oprava takéhoto poškodenia nie je možná.

Žiadosť o vyjadrenie a vyriešenie situácie

V súvislosti s vyššie uvedeným vás žiadam o reakciu v týchto dvoch bodoch:

  1. Prosím o zaslanie presného časového harmonogramu opráv cesty č. 527 medzi Slovenskými Ďarmotami a hranicou s Nitrianskym samosprávnym krajom, spolu s informáciou, či cesta po oprave bude disponovať cyklopruhmi, prípadne krajnicou.
  2. Prosím o zaslanie informácií, presného postupu, prípadne materiálov, na základe ktorých budem môcť oficiálne požiadať o náhradu škody, ktorá mi vznikla v súvislosti s použitím cesty č. 527.
Aj vďaka tejto reklame môžete čítať www.marki.sk

Pevne verím, že aj vďaka informáciám uvedených v tomto liste prijmete opatrenia, ktoré zlepšia kvalitu a bezpečnosť cestnej siete Banskobystrického samosprávneho kraja.

Informujem vás, že plné znenie tohto listu ako aj vašej odpovede bude zverejnené na webovej stránke www.marki.sk/cesta-527. Ďakujem za pochopenie.

Ako nahlásiť problém na cestách BBSK

Nebuďme ľahostajní pri zistení nedostatkov na cestách, či už vo forme nebezpečných výtlkov alebo iných prekážok, ako napr. popadaných skál, stromov či uhynutej zveri. Pracovníci Banskobystrickej regionálnej správy ciest o probléme najskôr musia vedieť, aby ho vôbec mohli riešiť.

Spôsobov ako nahlasovať problémy je viacero, vyberte si ten, ktorý vám najviac vyhovuje:

5/5 - (2 votes)